#

TVM-cloud

מערכת מסחר מבוססת על טכנולגיית ענן, להזמנות ומעקב אחר הזמנות של הלקוח מול הספק (טיוימניה), בקרה ושליטה מלאה של הלקוח ואנשי המכירות, על המלאים,, ההיצע של החברה וביצוע הזמנות, אונליין בזמן אמת

עיצוב המערכת