#

trendit

טרנדאיט פיתחה טכנולוגיה המנתחת בזמן אמת את התעבורה הסלולרית על רשתות במטרה לבחון את כמות האוכלוסיה הנמצאת במקום מסוים. כך למשל, ניתן למדוד את כמות המפגינים בהפגנה המונית. מרכזי קניות יכולים למדוד בדיוק רב את כמות המבקרים הנמצאים במקום, בכל שעה ויום.

סטייל פריים