#

traps

Advanced endpoint protection

הפשרה היא לא בלתי נמנעת, או לפחות זה לא צריך להיות. הגנה מסורתית פשוט לא יכולה להתעדכן עם האיומים המתפתחים במהירות, ומשאיר ארגונים פגיעים להתקפות מתקדמות

 פריימים סופיים