#

tracense

שבב ננומטרי לאיתור חומרי-נפץ

חיישן ננו-טכנולוגי פורץ דרך מצליח לחוש את נוכחותן של מולקולות חומרי-נפץ טוב יותר מאפו של כלב. ההתקן הוא מכשיר נייד, זול ומדויק להפליא, כזה המצליח לאתר חומרי-נפץ באוויר בריכוזים נמוכים ביותר של מספר מולקולות