#

topoption

פלטפורמת מסחר בינארי

ראש תלת מימד

בסרט זה השתמשנו בטכניקה מיוחדת. הראש נבנה בתלת מימד, ושאר הגוף והרקעים בדו מימד
כך יצרנו תחושה של תלת מימד מבחינת תנועות הראש אבל ללא מידול מלא של הסביבות ומערכת של גוף אנושי מלאה

 סטייל פריים