#

timocco

לגדול עם טימוקו

 משחקים המפתחים את היכולות המוטוריות והקוגנטיביות לילדים עם קשיים קוגניטיבים, המערכת עוקבת אחר ההתמדה והשיפור וכוללת ממשק ייעודי למטפלים שמאפשר מעקב וביקורת על המטופלים

עיצוב דמויות