#

Test fairy

מערכת בדיקות איכות לאנדרואיד

כאשר בודקים אפליקציות אנדרואיד על ידי משתמשים, אתה לא יודע מה בדיוק נעשה ואם יש בעיה, מה בדיוק השתבש בצד הלקוח, המערכת מאפשרת מעקב אחר כל הבדיקות

סטייל-פריים