#

קרן שוסטרמן

איורי סלפי מתוך האגדה

making of

Sketches