#

הדרין מוס & גו

סרט הסברה על אופן השימוש במוצר לטיפול בכינים של חברת רפא

תהליך העיצוב