#

PLAYMYTONE

האזנה למוסיקה והבנה של מבנים מוסיקלים זה כבר לא תכונה אנושית ייחודית, עם תוכנה חדשה זו שיודעת להקשיב ולנתח מוסיקה וליצור חיבורים מוסיקלים ייחודיים

עיצוב דמויות

סטורי-בורד

Animtic vs final