#

incredibuild

.פתרונות איכותיים לכוח עיבוד מחשב חזק, לקהילות מקצועיות שמשתמשות במשאבי מחשב רבים

IncrediBuild-XGE

בהתבסס על טכנולוגיית עטורת פרסים, החברה מציעה גישה חדשה ומהפכנית עבור האצה יישומי מחשב כבדים, שיכולים להאיץ מוצרים עד פי 30 מהר יותר או אפילו יותר