#

קליק סופטוור

שאלון אינטראקטיבי המציג את בעלי התפקידים השונים בארגון ואת הצרכים שלהם שהמערכת של קליק סופטוור נותנת להם פתרון

 

לביקור באתר

מסכי שאלון

איור ואנימציה