#

bintray

סרט שיווקי עבור המוצר של ג׳ייפרוג – בינטריי
פלטפורמת ענן למפתחים עבור אחסון, הפצה, הורדה, קידום ושיתוף תוכנה
הפלטפורמה מאפשרת לארגונים  לעמוד בקצב הפצת התוכנה ב״עידן הענן״

פריימים מתוך הסרט