#

העסקת עובדים עם מוגבלות

שני סרטי הסברה שעוסקים בנושא שילוב עובדים בעלי מוגבלויות במקומות העבודה, והבטחת בטיחותם. הסרט הראשון הינו סרט הסברתי הפונה ישירות למעסיקים, בעוד הסרט השני הינו סרט הדרכתי וממוען לממונים על הבטיחות במקומות העבודה השונים. אחת ממטרות הפרויקט היה הצורך להסיר חסמים תעסוקתיים העומדים בפני אותם אנשים. הפרויקט שנעשה בשת”פ עם המעסיקים והעובדים המוגבלים

פריימים סופיים